เช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ

การให้เช่าเครื่องเสียง พร้อมเวที จัดงานอีเว้นท์

สิ่งที่เราอยากทราบตอนที่ลูกค้าโทรเข้าอยากให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอราคาการเช่าเวที เพื่อทางทีมงานได้สะดวกในการคำนวนไซค์ ความสูง กว้าง คูณ ยาว งานที่ใช้เวทีเป็น INDoor OUT door พื้นที่วางเวทีเป็นพื้นเรียบ พื้นดิน พื้นหญ้า มีระดับที่ต่างๆกันมาก หรือมีลักษณะเรียบ


อันดับแรก ที่ต้องการทราบว่าเวทีที่จัด จัดใน INDOOR , OUTDOOR ซึ่งต้องเลือกเวทีให้ตรงตามสถานที่ที่จัดงานได้ถูกต้องของการใช้งานเช่าเวที


ประการที่สอง ที่ต้องการทราบ ก็คือพื้นที่จะวางเวที เป็นพื้นดิน พื้นปูน พื้นหญ้า มีความเรียบ หรือต่างระดับกันมากซึ่งทางเราจะได้จัดเวทีที่ถูกต้องตามประเภทของงานที่ใช้


ประการที่สาม ต้องการทราบขนาดของเวที ว่า มีความกว้าง สูง ลึก เท่าไหร เพื่อใช้ในการคำนวณชิ้น แล้วไปทำใบเสนอราคาในการเช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง


ประการที่สี่ ต้องการทราบจุดโหลดของว่ามีความยาก ง่ายเพียงใดในการโหลดซึ่งมีผลกับราคา


ประการที่ห้า งานติดตั้งก่อน 1 วัน หรือติดตั้งวันงาน แล้วเก็บเลย หรืองานมีหลายวัน

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้ให้เช่าเครื่องเสียง เช่าเวที ต้องการทราบในการรับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อทำใบเสนอราได้ถูกต้อง แค่นี้ลูกค้าก็สามารถเช่าเวทีได้อย่างมืออาชีพแล้ว